Tin Giáo dục

Giáo dục thời đại 4.0 đã thay đổi như thế nào?

Cập nhật : 07/09/2020 10:30:00 SA
Trong thời đại công nghệ 4.0, mục tiêu học tập mở rộng, giáo viên là người kết nối, tự học là yêu cầu bắt buộc, học tập suốt đời, học mọi lúc mọi nơi… chính là những thay đổi khác biệt, mở ra viễn cảnh giáo dục rộng mở và thực sự linh hoạt.

Mục tiêu học tập mở rộng

Giáo dục thời đại 4.0 đã thay đổi như thế nào?

Nếu như trong cách mạng công nghệ lần thứ nhất, mục tiêu học tập là để làm chủ những kiến thức và kỹ năng cơ bản thì thời đại 4.0 hoàn toàn khác biệt. Giáo dục hướng tới phát triển cá nhân một cách cá thể; đa trí thông minh như cảm xúc, vận động, ngôn ngữ… được xã hội hiện đại công nhận. Từ đó, mục tiêu giáo dục đang hướng đến giúp mỗi người phát triển tối đa các trí thông minh tiềm ẩn của mình.

Giáo viên là người kết nối

Học sinh trong thế giới 4.0 đã đủ năng lực và phương tiện để tiếp nhận thông tin. Trong bối cảnh đó, giáo viên không phải là người duy nhất có được kiến thức và thông tin giá trị. Thay vào đó, họ là người giúp học trò có khả năng hiểu được ý nghĩa của thông tin, phân biệt sự khác biệt giữa những gì quan trọng và không quan trọng. Trên hết, đó là khả năng kết hợp thông tin thành một bức tranh rộng lớn về thế giới.

Giáo dục thời đại 4.0 đã thay đổi như thế nào?

So với phương pháp đào tạo truyền thống, lấy giáo viên là trung tâm, kiến thức được truyền đạt qua thầy cô. Thầy cô cũng là người quyết định kiến thức đó có đúng hay không. Hiện nay, giáo dục lấy người học là trung tâm, người thầy dựa trên nhu cầu học hỏi của sinh viên để gợi mở và định hướng nhiều hơn là truyền đạt kiến thức.

Tự học là yêu cầu bắt buộc

Khi vai trò của giáo viên thay đổi, người học chắc chắn sẽ thay đổi theo. Trước đây, việc học tập thường mang tính thụ động, người học tham gia các chương trình giáo dục đã được định sẵn, có khuôn mẫu, tiếp cận kiến thức một chiều.

Giáo dục thời đại 4.0 đã thay đổi như thế nào?

Hiện nay, tính chủ động luôn được ưu tiên hàng đầu theo đòi hỏi của giáo dục hiện đại, khả năng tự định hướng các kiến thức và xây dựng lộ trình học tập riêng theo đòi hỏi của từng cá nhân.

Độ tuổi học tập kéo dài suốt đời

Giáo dục truyền thống trên thế giới tập trung vào nhóm K-12 - độ tuổi từ trẻ mầm non đến hết giai đoạn phổ thông. Sau giai đoạn K-12, người học trưởng thành lựa chọn con đường để phát triển nghề nghiệp đã được định hướng.

Trong thời đại 4.0, giáo dục đã mở rộng độ tuổi học tập với quan điểm “học tập suốt đời”. Với sự phát triển của công nghệ và robot, nhiều chuyên gia giáo dục trên toàn cầu thừa nhận, chưa thể xác định các kỹ năng nghề nghiệp cho trẻ nhỏ trong giai đoạn hiện nay bởi nhiều công việc trong tương lai gần thậm chí chưa xuất hiện.

Bởi thế, học tập không thể chỉ giới hạn trong độ tuổi đi học. Người học cần có năng lực học tập suốt đời, thường xuyên cập nhật kiến thức và tri thức để theo kịp các đòi hỏi công việc.

Tăng cường sự kết nối giữa nhà trường - phụ huynh

Một cộng đồng giáo dục kết nối bao gồm nhà trường - giáo viên và phụ huynh học sinh chính là giải pháp quản lý trực tuyến toàn diện cho nhà trường; hỗ trợ giáo viên và phụ huynh tương tác, trao đổi, kết nối thông tin; là công cụ đắc lực giúp phụ huynh theo sát, đồng hành cùng con mọi lúc, mọi nơi trong suốt quá trình học tập.

Giáo dục thời đại 4.0 đã thay đổi như thế nào?

Và các phần mềm, ứng dụng quản lý giáo dục hoàn toàn có thể đáp ứng được điều này. Một trong những ứng dụng kết nối được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay chính là eNetViet. Đây là ứng dụng duy nhất ​tích hợp đồng thời cả nghiệp vụ điều hành tác nghiệp và nghiệp vụ quản lý chuyên môn như quản lý trường học, quản lý ôn thi trực tuyến, quản lý cổng thông tin... tạo thành một hệ thống phần mềm đồng bộ, thống nhất sử dụng chung một nền tảng là Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục.

Có thể thấy, những thay đổi mạnh mẽ trong ngành giáo dục thời đại 4.0 có tác động tích cực, giúp người học có thể làm chủ được kiến thức, từ đó phát huy được những hiệu quả giáo dục. Các lớp học thời đại 4.0 cũng có thể diễn ra bất cứ đâu, bất cứ thời điểm nào nhờ internet.

Nguồn: Sưu tầm