HDSD dành cho Giáo viên

Hướng dẫn Giáo viên duyệt đơn nghỉ học trên app eNetViet

Cập nhật : 13/08/2021 2:58:00 SA
Chức năng này hỗ trợ Giáo viên duyệt đơn xin nghỉ học sau khi phụ huynh học sinh gửi đến. Thao tác trực tiếp trên app eNetViet không cần vào cơ sở dữ liệu
Chức năng này hỗ trợ Giáo viên duyệt đơn xin nghỉ học sau khi phụ huynh học sinh gửi đến. Thông tin nghỉ học của học sinh được lưu trong cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT, hệ thống sẽ tự động tổng kết chuyên cần vào cuối kỳ. Từ đó giúp tiết kiệm thời gian cho Giáo viên trong việc quản lý lớp học và việc nhập liệu, thống kê chuyên cần.

Cách thực hiện duyệt đơn nghỉ học như sau:
Bước 1: Từ màn hình Trang chủ của eNetViet, chọn biểu tượng “Điểm danh học sinh” trong phần “Quản lý lớp học”.

Bước 2: Tại tab “Chờ duyệt”, giáo viên kích chọn đơn xin nghỉ học cần duyệt

Bước 3: Nhập ý kiến dặn dò (nếu có) và chọn “Duyệt đơn”.
(*) Lưu ý: Sau khi Giáo viên duyệt đơn xin nghỉ học của học sinh, Phụ huynh sẽ nhận được thông báo (notify) ngay lập tức về đơn xin nghỉ học đã được duyệt.