Ngày càng nhiều trường học sử dụng công nghệ để kết nối với phụ huynh
Nhận thấy tầm quan trọng, tính tiện lợi và hiệu quả của việc tương tác, trao đổi thường xuyên với cha mẹ học sinh, ngày càng nhiều trường học sử dụng công nghệ để kết nối với phụ huynh của mình.
Cập nhật : 26/02/2020 02:41
Bạn không cần phải có trải nghiệm mọi thứ mà vẫn có thể dạy con những bài học cuộc sống. Con học những bài học từ truyền thông nếu bạn đóng vai trò cùng tham gia và hành động.

Cập nhật : 26/02/2020 02:42
Những đứa trẻ rồi sẽ trưởng thành và tự đối mặt với những chông gai và khó khăn của cuộc đời mình. Chúng cần những hành trang để có thể kiên cường vượt qua những sóng gió, không ai hết chính chúng ta là những người đưa đến cho chúng những bài học và kinh nghiệm đầu đời. Cho dù con bạn đã lớn tới đâu, hãy đọc 12 điều dưới đây và nói với chúng bây giờ vẫn chưa muộn.