Bảo mật thông tin

Chúng tôi biết rằng sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân rất quan trọng đối với người dùng, vì vậy chúng tôi cam kết nổ lực tối đa bảo vệ sự riêng tư của bạn.
Chính sách bảo mật mô tả cách thức chúng tôi thu thập và xử lý các thông tin cá nhân khi bạn sử dụng dịch vụ của eNetViet.com. Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ, phần mềm ứng dụng của eNetViet.com,  có nghĩa là bạn hoàn toàn đồng ý với các nội dung chúng tôi nếu trong Chính sách bảo mật này.  Chúng tôi có thể sửa đổi nội dung của chính sách bằng cách đăng một bản sửa đổi lên eNetViet.com, phiên bản sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm đăng tải.

Thông tin chúng tôi thu thập

·         Để có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích trên eNetViet.com, bạn cần phải có tài khoản tại Hệ thống thông tin quản lý giáo dục và cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn:

·         Họ Tên, tuổi, giới tính, địa chỉ cư trú

·         Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn

·         Địa chỉ IP (Internet Protocol), loại trình duyệt web (Browser), tốc độ đường truyền, số trang bạn xem, thời gian bạn viếng thăm, những địa chỉ mà Browser này truy xuất đến.

ENetViet.com bảo vệ và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn như thế nào?
Chúng tôi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ,  chúng tôi bảo vệ nó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử  bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin. ENetViet thực thi kiểm soát truy cập vật lý vào các thông tin, và chúng tôi chỉ cho phép  truy cập thông tin cá nhân  đối với những nhân viên cần nó để hoàn thành trách nhiệm công việc của họ trong hệ thống ENetViet.

Sử dụng thông tin của bạn
Mục tiêu của ENetViet là mang lại cho người dùng một ứng dụng phục vụ trao đổi, kết nối và chia sẻ thông tin giáo dục giữa giáo viên và phụ huynh, giáo viên và học sinh, phụ huynh và học sinh qua hình thức trực tuyến một cách hiệu quả, tối ưu về sáng tạo trong ngành giáo dục và thời gian. Vì vậy, chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm:

·         Cung cấp thông tin, các dịch vụ và sự hỗ trợ theo yêu cầu của bạn

·         Gửi email thông báo các chương trình, sự kiện tiêu biểu của chúng tôi

·         Giải quyết các tranh chấp, các vấn đề phát sinh liên quan đến việc sử dụng website

·         Ngăn chặn các hoạt động phạm pháp hoặc bị cấm được nêu trong Điều khoản sử dụng dịch vụ

·         Đo lường và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi

Tiết lộ thông tin của bạn
Chúng tôi cam kết không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trong một số trường hợp dưới đây:

·         Chúng tôi được bạn đồng ý tiết lộ những thông tin này

·         Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc cho phép có yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn

·         Theo yêu cầu pháp lý hay từ một cơ quan chính phủ hoặc nếu chúng tôi tin rằng hành động đó là cần thiết nhằm tuân theo các yêu cầu pháp lý hoặc chiếu theo luật pháp

·         Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản, sự an toàn, minh bạch của một ai khác

·         Cho các bên thứ ba khác mà chúng tôi có liên doanh, liên kết để cung cấp các dịch vụ trên ENetViet.com hoặc các dịch vụ mới có liên quan đến ENetViet.com

Ngoài những trường hợp nêu trên nhưng không giới hạn, chúng tôi sẽ không công bố thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba nào khác trừ khi chúng tôi hoàn toàn tin rằng, sự công bố này là cần thiết nhằm ngăn chặn những thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố có dấu hiệu phạm pháp có thể gây ra.  

Quản lý thông tin trên website, ứng dụng Application 
Bạn có thể truy cập, sửa chữa và cập nhật thông tin trên website của mình bằng cách đăng nhập và sử dụng các tính năng quản trị. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến tính chính xác và hợp pháp của thông tin bạn đưa lên website và ứng dụng Application.

Sử dụng Cookies
Cookie là một file dữ liệu được đặt trên đĩa cứng của bạn bởi máy chủ của ENetViet.com. Chúng tôi sử dụng Cookie để cá nhân hóa và nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian trực tuyến của bạn. 
Cookie sẽ giúp chúng tôi nhận ra bạn nếu bạn truy cập vào nhiều trang trên trang web của chúng tôi trong cùng một phiên, do đó chúng tôi không cần phải hỏi mật khẩu của bạn trên mỗi trang. Sau khi bạn đăng xuất hoặc đóng trình duyệt, cookie này sẽ hết hạn và không còn có bất kỳ tác dụng nào. Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối dùng cookie. Hầu hết những Browser tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn có thể thay đổi cài đặt để từ chối tất cả những cookie nếu bạn thích. Tuy nhiên, nếu bạn chọn từ chối cookie, điều đó có thể gây cản trở và ảnh hưởng đến một số dịch vụ và tính năng phụ thuộc vào cookie tại ENetViet.com.