Điều khoản sử dụng dịch vụ

Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “ENETVIET” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Phần Mềm QUẢNG ÍCH (“Quảng Ích”) cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

 

1. Cập Nhật

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Quảng Ích, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website eNetViet.com. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

 

2. Giới Thiệu Về Ứng Dụng

eNetViet là ứng dụng nhắn tin, chia sẻ và kết nối đa phương tiện dành riêng cho trường học tại Việt Nam với các tính năng chính: (1) Nhắn tin online miễn phí giữa giáo viên - phụ huynh, giáo viên - học sinh và phụ huynh - học sinh, (2) Cập nhật thông tin, hình ảnh, hoạt động ngoại khóa của lớp học để chia sẻ cho phụ huynh, học sinh, (3) Hỗ trợ giáo viên nhanh chóng thông báo những nội dung quan trọng trong lớp học. Ứng dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng Web, Android và iOS.

 

3. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng

Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi công ty Cổ Phần Phần Mềm Quảng Ích, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi công ty Cổ Phần Phần Mềm Quảng Ích và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của công ty Cổ Phần Phần Mềm Quảng Ích.

 

4. Tài Khoản

Để sử dụng Ứng dụng bạn phải có tài khoản từ hệ thống thông tin quản lý giáo dục và cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của Quảng Ích, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn sử dụng, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

 

5. Quyền Sử Dụng

Bạn có quyền sử dụng Ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Quảng Ích.

 

 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm  mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng dụng này;
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc  hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng dụng cho bất kỳ  bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất  kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo  chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các  tuyên bố về bản quyền);
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo  lộn thiết kế của Ứng dụng hoặc nội dung Ứng dụng;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng dụng;
 • Sử dụng Ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành động  gây hại cho hệ thống an ninh mạng của Quảng Ích, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng  dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy  cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại  hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • Đăng nhập và sử dụng Ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi Quảng Ích;
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa,  kết nối, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng dựng,  xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm tái sinh;
 • Sử dụng Ứng dụng để đăng tải, chuyển, truyền  hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc;
 • Sử dụng Ứng dụng để đăng tải, chuyển,  truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh  doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;
 • Sử dụng Ứng dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi Quảng Ích trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 • Các hình thức vi phạm khác.

 

6. Xử Lý Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, Quảng Ích có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, Quảng Ích và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

 

7. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

Khi sử dụng Ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn: (1) Ghi dữ liệu của Ứng dụng lên thẻ nhớ, (2) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận  rằng, khi bạn đã sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Quảng Ích về việc truy cập này.

 

8. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

Quảng Ích sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho Quảng Ích hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 

9. Liên Lạc Với Chúng Tôi

CÔNG TY CỔ PHẦN Phần Mềm QUẢNG ÍCH
Địa chỉ : Z5-46 TTTM LePARC, KM 1,5 Pháp Vân, CV Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 02473085858 - Fax: 02473085858
Website: https://quangich.com - Email: info@quangich.com

 

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.