Tin tức

Đơn phúc khảo là gì? Mẫu đơn phúc khảo, cách điền và nộp đơn phúc khảo bài thi

Cập nhật : 07/09/2021 3:42:00 SA
Phúc khảo là gì? Điều kiện để phúc khảo bài thi? Mẫu đơn phúc khảo thi THPT Quốc gia? Phúc khảo bài thi đại học cần làm đơn như thế nào? Hướng dẫn nộp đơn phúc khảo, lệ phí?

1. Đơn phúc khảo là gì?

1.1. Phúc khảo là gì?

Phúc khảo là khi thí sinh nhận được kết quả thi, mà cảm thấy người chấm thi chấm không đúng với số điểm mà thí sinh đã tính trước đó, thì thí sinh có thể làm hồ sơ phúc khảo để xem loại kết quả chấm đã chính xác hay chưa.

1.2. Đơn phúc khảo là gì?

Đơn phúc khảo có thể hiểu là đơn yêu cầu của thí sinh nộp đến hội đồng chấm thi yêu cầu kiểm tra, chấm lại bài thi của mình khi cảm thấy kết quả được nhận không đúng với khả năng làm bài của mình trước đó.

2.Điều kiện để phúc khảo bài thi?

Thí sinhtham gia thi đều có quyền xin phúc khảo bài thi. Nếu nhận thấy kết quả bài thi không đúng với khả năng làm bài trước đó, thí sinh phải có đơn xin phúc khảo bài thi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi.

Điểm phúc khảo chỉ được công nhận khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 0,25điểm trở lên. Khi đó Hội đồng phúc khảo sẽ kết luận điểm mới của bài thi.

Hội đồng phúc khảo bắt đầu làm việc chậm nhất 15 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi. Thời gian làm việc của Hội đồng phúc khảo không kéo dài quá 10 ngày.

Kết quả phúc khảo được niêm yết công khai ngay sau khi Hội đồng phúc khảo hoàn tất công việc.

Những quy định cụ thể về phúc khảo điểm thi kết thúc học phần.

3. Mẫu đơn phúc khảo bài thiTHPT 2021 chuẩn là như thế nào?

Như chúng ta đã biết, các mẫu đơn luôn yêu cầu thông tin chi tiết và được trình bày 1 cách rõ ràng, ngắn gọn nhất. Và đối với đơn phúc khảo điểm thi THPT Quốc gia thì cần có những mục, nội dung sau:

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ của nước ta:
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  • Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
 • Tên đơn phúc khảo: ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021.
 • Kính gửi: Đơn vị (nơi) đăng ký dự thi và Hội đồng thi.
 • Các thông tin liên quan đến thí sinh phúc khảo gồm: Họ và tên; Giới tính; Ngày tháng năm sinh; Dân tộc; Nơi sinh; Số chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân; Số điện thoại;
 • Thông tin dự thi kì thi THPT Quốc gia năm 2021 tại:
  • Đã dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2021 tại Hội đồng thi số…; Tỉnh nào…
  • Môn thi, Điểm thi, Số báo danh.
 • Nay tôi làm đơn này xin chấm phúc khảo bài thi các môn: Môn phúc khảo, Điểm đã công bố, Ghi chú.
 • Thời gian (Ngày tháng năm) viết đơn, ký tên xác nhận.

Mẫu đơn chi tiết bạn có thể download tại file đính kèm của bài viết này.

4. Hướng dẫn Thủ tục nộp đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2021

Bước 1:Thí sinh nộp đơn phúc khảo

Khi đã công bố điểm số và thi sinh thấy điểm thi của mình không chính xác so với kết quả mà mình đã làm trong bài thi thì sẽ nộp đơn phúc khảo trong thời gian quy định. Trong đơn phúc khảo cần có các thông tin như: tên đơn, họ và tên thí sinh, giới tính, năm sinh, quê quán, số báo danh, đơn vị đăng ký dự thi, kết quả thi tuyển,…sau đó thí sinh sẽ ký vào đơn phúc khảo.

Bước 2:Nhận đơn phúc khảo

Sau khi kết thúc thời gian nộp đơn phúc khảo thì các điểm thi sẽ thực hiện tổ chức chấm thi đối với các bài thi có yêu cầu. Cụ thể thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 16/8/2021. Việc chấm thi được diễn ra và khi phúc khảo, điểm thi của thí sinh có thể được thay đổi theo cả 3 diễn biến: Điểm tăng, điểm giảm, điểm được giữ nguyên

Bước 3:Công bố kết quả chấm thi phúc khảo

Hội đồng thi sau khi chấm thi phúc khảo sẽ tiến hành kiểm tra xem xét và phải công bố kết quả phúc khảo cho thí sinh chậm nhất ngày 20/8/2021.

Phí, lệ phí:Không

Như vậy, sau khi đã biết điểm tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc Gia năm 2021, tất cả thí sinh trên cả nước đều có quyền lợi được phúc khảo lại bài thi của mình.

5. Quy trình phúc khảo bài thitốt nghiệp THPT 2021

Đối với các bài thi với hình thức trắc nghiệm:

+ Chỉ được chấm lại các bài thi khi có đủ hội đồng thành viên chấm phúc khảo và những người làm nhiệm vụ giám sát.

+ Đối chiếu từng câu hỏi của mỗi bài với đáp án thí sinh tô trên phiếu trả lời với những kết quả được lưu trong máy tính.

Sau khi đối chiếu, nếu phát hiện sai lệch thì ban tổ chức sẽ in phiếu chấm điểm từ phần mềm chấm thi trước và sau khi sửa để lưu lại hồ sơ và xác định các lý do dẫn đến sự chênh lệnh đó. Nếu có chênh lệch thì điểm sau khi chấm lại chính là kết quả thực của bài thi.

Đối với những bài thi theo hình thức tự luận:

+ Hội đồng chấm thi sẽ tuân thủ theo quy trình có sẵn và đảm bảo đúng nguyên tắc độc lập giữa hai người khi chấm; sử dụng màu mực khác với màu mực trước đó để dễ dàng phân biệt.

Nếu hai người cùng có kết quả chấm phúc khảo như nhau thì lấy kết quả này làm điểm chính thức còn nếu chênh lệnh nhau thì người đứng đầu tổ chức phải lấy bài thi đó ra chấm bằng màu mực thứ ba. Cuối cùng nếu cả ba kết quả đó khác nhau thì điểm chính thức được tính bằng cách lấy trung bình cộng về điểm số của ba người vừa chấm rồi làm tròn đến hai chữ số thập phân.

Lưu ý:Nếu bài phúc khảo chênh lệch so với kết quả ban đầu là 0,25 thì điều chỉnh và công bố điểm cho thí sinh. Nếu chênh lệch lên đến 0,5 điểm thì hội đồng chấm phúc khảo phải tổ chức đối thoại trực tiếp với cán bộ chấm thi đợt đầu và xử lý đúng quy định nếu thấy có biểu hiện gian lận./.