Hướng dẫn đăng nhập eNetViet
Số điện thoại để đăng nhập eNetViet chính là số điện thoại mà bạn đã đăng ký với nhà trường để nhận thông tin, hướng dẫn phụ huynh đăng nhập, giáo viên đăng nhập ênteviet dễ dàng
Cập nhật : 24/08/2021 09:56
eNetViet là phần mềm được đông đảo phụ huynh biết đến như là sổ liên lạc điện tử. Không dừng lại ở đó, eNetViet là Ứng dụng liên lạc trực tuyến giúp kết nối GĐ - Nhà trường, hỗ trợ tác nghiệp điều hành hoạt động Giáo Dục