HDSD dành cho Cán bộ quản lý Nhà trường

Hướng dẫn Ban Giám hiệu gửi thông báo đa phương tiện trên app enetviet

Cập nhật : 13/09/2021 10:35:00 SA
tại app eNetViet, chức năng này hỗ trợ Ban Giám hiệu nhà trường gửi các thông báo, tin tức, thư mời, lịch công tác… như kế hoạch chuẩn bị năm học mới, thông báo khai giảng, chương trình năm học mới… kèm hình ảnh, file đính kèm đến toàn thể Cán bộ giáo viên và Phụ huynh học sinh trong trường.

Chức năng này hỗ trợ Ban Giám hiệu nhà trường gửi các thông báo, tin tức, thư mời, lịch công tác… như kế hoạch chuẩn bị năm học mới, thông báo khai giảng, chương trình năm học mới… kèm hình ảnh, file đính kèm đến toàn thể Cán bộ giáo viên và Phụ huynh học sinh trong trường.

Sau khi gửi thông báo thành công, Ban Giám hiệu dễ dàng kiểm tra lại nội dung đã gửi, danh sách người nhận, danh sách người đã xem và chưa xem thông báo… từ đó

Để gửi thông báo trên app eNetViet,Quý Thầy/Cô thực hiện như sau:

- Bước 1: Từ màn hình Trang chủ của eNetViet, chọn biểu tượng “Gửi thông báo giáo viên” hoặc “Gửi thông báo học sinh” (ảnh icon)

- Bước 2: Chọn “Soạn tin đa phương tiện”

- Bước 3: Kích vào biểu tượng để chọn danh sách giáo viên cần gửi tin. Sau đó, kích [Chọn tất cả] hoặc tích chọn một hay nhiều giáo viên cần gửi tin.

- Bước 4: Kích biểu tượng để tiếp tục vào nhập nội dung tin nhắn

(*) Lưu ý: Sau khi bạn đã chọn danh sách người nhận tin nhắn này, nếu muốn Xóa người nhận tin nhắn này có thể thực hiện như sau:

Kích vào biểu tượng sau đó chọn hình cây bút kích sửa danh sách và chọn những cán bộ cần xóa để không nhận được tin nhắn này. Tích chọn người cần xóa, cuối cùng, kích biểu tượng để xóa người nhận tin nhắn.

- Bước 5: Sau khi sửa lại danh sách người nhận kích mũi tên quay lại giao diện nhập tin nhắn và xác nhận [Đồng ý] để hoàn thành thao tác gửi tin.

(**) Lưu ý: Thao tác gửi Soạn tin đa phương tiện, CBQL thực hiện tương tự thao tác gửi tin thông báo, tuy nhiên tại Bước 2: Chọn Soạn tin đa phương tiện cần chọn Loại thông báo và chọn file đính kèm từ thư viện ảnh của điện thoại.

Kính mời Quý Thầy/Cô theo dõi thêm thao tác sử dụng ở video