eNetViet chung tay phòng chống COVID-19
Giáo dục là lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Thời gian vừa qua, hầu hết học sinh các cấp từ Mầm non, THCS, THPT trên cả nước đều phải tạm nghỉ học, nhiều địa phương cũng đã chuyển một phần sang dạy, học trực tuyến và dạy học trên truyền hình. Trong bối cảnh đó, eNetViet đã trở thành công cụ tuyệt vời hỗ trợ ngành giáo dục các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, dạy và học trực tuyến.
Cập nhật : 24/02/2020 03:32
eNetViet là Ứng dụng liên lạc trực tuyến giữa Gia đình và Nhà trường, do Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích phát triển từ năm 2016 và đã được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc, mang lại lợi ích thiết thực cho các Sở, Phòng Giáo dục, các đơn vị Trường học và Phụ huynh học sinh.

Cập nhật : 25/02/2020 11:37
eNetViet được thiết kế và xây dựng nhằm tạo nên một cộng đồng giáo dục gắn kết giữa nhà quản lý (cán bộ Sở/ Phòng Giáo dục, Nhà trường) với Giáo viên và Phụ huynh nhằm mang lại lợi ích cuối cùng cho Học sinh tất cả các cấp.