eNetViet chung tay phòng chống COVID-19
Giáo dục là lĩnh vực bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19. Thời gian vừa qua, hầu hết học sinh các cấp từ Mầm non, THCS, THPT trên cả nước đều phải tạm nghỉ học, nhiều địa phương cũng đã chuyển một phần sang dạy, học trực tuyến và dạy học trên truyền hình. Trong bối cảnh đó, eNetViet đã trở thành công cụ tuyệt vời hỗ trợ ngành giáo dục các địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh, dạy và học trực tuyến.
Cập nhật : 24/02/2020 03:32
eNetViet là Ứng dụng liên lạc trực tuyến cho phép tích hợp với Hệ thống Cơ sở dữ liệu ngành GD&ĐT, giúp kết nối Gia đình và Nhà trường, hỗ trợ công tác điều hành của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học trong toàn quốc.

Cập nhật : 25/02/2020 11:37
eNetViet được thiết kế và xây dựng nhằm tạo nên một cộng đồng giáo dục gắn kết giữa nhà quản lý (cán bộ Sở/ Phòng Giáo dục, Nhà trường) với Giáo viên và Phụ huynh nhằm mang lại lợi ích cuối cùng cho Học sinh tất cả các cấp.