eNetViet là Ứng dụng trực tuyến giúp kết nối Gia đình và Nhà trường, hỗ trợ công tác truyền thông, điều hành của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, Ban giám hiệu nhà trường và công tác chuyên môn của Cán bộ giáo viên trong các trường học.
eNetViet là phiên bản mobile của phần mềm Quản lý trường học - đáp ứng cho các đối tượng: Cán bộ quản lý, Giáo viên, Phụ huynh mở các cấp học: từ Mầm non đến Phổ thông.
Để sử dụng được sản phẩm này, giáo viên, phụ huynh của nhà trường phải đang sử dụng phần mềm quản lý trường học của Công ty cung cấp. Khi đó Nhà trường sẽ cấp cho mỗi giáo viên, phụ huynh một tài khoản để theo dõi thông tin của con mình.

eNetViet dành cho...

Tính năng nổi bật
Tin nhắn, Trò chuyện
Giáo viên chủ nhiệm và bộ môn có thể trò chuyện, gửi thông báo, lịch học,... đến phụ huynh học sinh trong lớp bằng tin SMS và tin nhắn đa phương tiện, trò chuyện với các giáo viên khác trong trường...
Chia sẻ Hình ảnh, Video, Hoạt động
Giáo viên sẽ chia sẻ các hình ảnh, hoạt động của lớp học, hoạt động ý nghĩa của trường, của lớp học và học sinh tạo ra một cộng đồng kết nối.
Thông báo từ Nhà trường
Giáo viên nhận được các văn bản, thông báo, thư mời, tin tức... trực tuyến từ ban lãnh đạo Nhà trường và từ các giáo viên khác.
Câu chuyện thành công
Tin tức sự kiện
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
Ý kiến khách hàng