Hướng dẫn Phụ huynh đăng ký nghỉ học trên app eNetViet
Chức năng này hỗ trợ phụ huynh thực hiện xin nghỉ học cho con em mình và nhận kết quả xét duyệt nghỉ học của Giáo viên trực tiếp tại app. Từ đó giúp Phụ huynh tiết kiệm thời gian, công sức trong việc theo dõi thông tin, đồng thời thể hiện sự tôn trọng với Giáo viên của con.
Cập nhật : 04/08/2021 04:39
Số điện thoại để đăng nhập eNetViet chính là số điện thoại mà bạn đã đăng ký với nhà trường để nhận thông tin, hướng dẫn phụ huynh đăng nhập, giáo viên đăng nhập ênteviet dễ dàng