Cài đặt eNetViet bằngQR Code


ENETVIET DÀNH CHO LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

eNetviet giúp lãnh đạo nhà trường thực hiện đồng thời cả nghiệp vụ chuyên môn và công tác quản lý của nhà trường.
eNetViet được cho phép tích hợp với hệ thống phần mềm quản lý trường họcvà các phần mềm giáo dục khác giúp giảm thiểu công việc cho cán bộ, giáo viên đồng thời góp phần xây dựng một hệ thống quản lý đồng bộ, tinh gọn.TÍNH NĂNG NỔI BẬT

eNetViet giúp lãnh đạo nhà trường gửi/nhận cácthông báo, điều hành đến Giáo viên và Phụ huynh trong trường.
eNetviet giúp thực hiện điểm danh và thống kê số lượng học sinh nghỉ học toàn trường nhanh chóng.
Tra cứu số liệu thống kê toàn trường theo thời gian thực từ đó có thể đưa ra cácquyết định điều hành kịp thời và chính xác nhất.

Gửi thông báo

Lãnh đạo nhà trường có thể gửi thông báo bằng cả 2 hình thức: SMS và tin nhắn đa phương tiện (thông báo, thư mời, lịch công tác...) nên đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi điều kiện; dễ dàng trò chuyện với cán bộ, giáo viên, phụ huynh trong trường và cán bộ Phòng/Sở.

Chia sẻ hình ảnh, hoạt động

Lãnh đạo nhà trường có thể chia sẻ các hình ảnh, hoạt động của trường để lan truyền các thông điệp cũng như thăm dò ý kiến, quan điểm của cán bộ, giáo viên và phụ huynh trong trường.

Hệ điều hành

eNetViet dễ dàng cài đặt vàhoạt động trên điện thoại thông minh, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành iOS và Android.

Nhận thông tin điều hành

Lãnh đạo nhà trường nhận và quản lý các thông tin điều hành từ cấp trên và cán bộ, giáo viên nhà trường một cách nhanhchóng và khoa học nhất.

Tra cứu theo thời gian thực

Lãnh đạo nhà trường có thể tra cứu trực tuyến tình hình điểm danh đầu giờ và đầu các tiết học, các số liệu và báo cáo thống kê từ hệ thống phần mềm quản lý trường họctheo nhiều tiêu chí khác nhau.

Bảo mật hệ thống

eNetViet cho phép tích hợp với hệ thống phần mềm quản lý trường học, mọi thông tinchỉ được chia sẻ trong phạm vi nhà trường và cấpcó thẩm quyền nên đảm bảo an toàn dữ liệu, giảm thiểu những tác động tiêu cực (mà các mạng xã hội đang gặp phải) đến môi trường sư phạm.